HỒ SƠ CÔNG BỐ 2021

05/08/2022

01. Cốt lết heo đông lạnh:                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
02. Nặc dăm heo đông lạnh:                                                                     Bản tự công bố sản phẩm
03. Thịt heo xay                                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
04. Sườn heo Mỹ đông lạnh                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
05. Thịt bò xay                                                                                           Bản tự công bố sản phẩm
06. Nọng heo đông lạnh                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
07. Ba rọi heo đông lạnh                                                                           Bản tự công bố sản phẩm
08. Thịt heo xay (Vissan)                                                                           Bản tự công bố sản phẩm
09. Đùi gà đông lạnh                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm
10. Mỡ heo đông lạnh                                                                                Bản tự công bố sản phẩm
11. Thịt bê đông lạnh                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm
12. Ba rọi bò đông lạnh                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
13. Bắp bò đông lạnh                                                                                 Bản tự công bố sản phẩm
14. Ức gà xay đông lạnh                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
16. Xương gà đông lạnh                                                                             Bản tự công bố sản phẩm
17. Sườn bò đông lạnh                                                                               Bản tự công bố sản phẩm
18. Kim chi cải thảo cắt lát                                                                          Bản tự công bố sản phẩm
19. Kim chi cải thảo cây                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
20. Kim chi hành lá                                                                                     Bản tự công bố sản phẩm
21. Kim chi củ cải                                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
22. King BBQ ba chỉ bò Mỹ                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
23. King BBQ Sườn Bò Mỹ có Xương                                                         Bản tự công bố sản phẩm
24. HSCB Hotpot Nạm Bò Mỹ                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
25. Hot pot ba chỉ bò Mỹ                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
26. Dẻ sườn bò Úc sốt Tengcho                                                                   Bản tự công bố sản phẩm
27.Gà sốt phô mai Orifood                                                                            Bản tự công bố sản phẩm  
28. HSCB Gà Sốt Teriyaki Orifood                                                                Bản tự công bố sản phẩm
29. Nước lẩu Tomyum                                                                                   Bản tự công bố sản phẩm
30. Nước lẩu Bulgogi                                                                                    Bản tự công bố sản phẩm
31. HSCB King BBQ Sườn Bò Mỹ Rút Xương                                              Bản tự công bố sản phẩm
32 . Lẩu Tomyum Bfo Hải Sản Coop Select                                                   Bản tự công bố sản phẩm
33. Combo lẩu Tomyum cay và ba chỉ bò                                                      Bản tự công bố sản phẩm
34. Lẩu Bulgogi Coop Select (Vin)                                                                 Bản tự công bố sản phẩm
35. Combo lẩu Bulgogi - Ba chỉ bò US                                                           Bản tự công bố sản phẩm
36. Lẩu tứ xuyên coop Select                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
37. Kim chi cải thảo ngò                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm
38. Kim chi củ cải vàng                                                                                   Bản tự công bố sản phẩm
39. Kim chi dưa cải                                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
40. Kim chi cải thảo cây                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm
41. Ba chỉ bò Mỹ cuộn                                                                                    Bản tự công bố sản phẩm
45. Sườn úc Sốt King                                                                                     Bản tự công bố sản phẩm
46. Gà sốt phô mai Coop Select                                                                     Bản tự công bố sản phẩm
47 . Gà sốt teriyaki Coop Select                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
49. Dẻ sườn bò Mỹ                                                                                          Bản tự công bố sản phẩm
52. Hambuger bò Tengcho                                                                               Bản tự công bố sản phẩm
53. Hambuger bò Bulgogi                                                                                 Bản tự công bố sản phẩm
54. Thịt nạc vai heo                                                                                           Bản tự công bố sản phẩm
55. Chân giò heo                                                                                               Bản tự công bố sản phẩm
56. HSCB King BBQ 3 chỉ bò Mỹ                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
57. HSCB Cơm gà kho gừng                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
58. HSCB Cơm chả cá thác lác                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
59. HSCB Cơm cá cơm kho quẹt                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
60. HSCB Đồ chua                                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
61. HSCB Dưa cải muối chua                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
69. Hotpot ba chỉ bò Mỹ 300g                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
70. King BBQ Ba chỉ bò Mỹ 300g                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
71. King BBQ Ba chỉ bò Mỹ 750g                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
72. King BBQ Ba chỉ Bò Mỹ 600g                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
73. Hotpot Nạm Bò Mỹ 300g                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
74. Sườn bò Mỹ rút xương 300g                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
75. Dẻ sườn bò Mỹ - King BBQ 300g                                                                 Bản tự công bố sản phẩm
76. King BBQ Sườn bò Mỹ có xương 750g                                                        Bản tự công bố sản phẩm
77. Dẻ sườn bò úc sốt Tengcho                                                                          Bản tự công bố sản phẩm
78. Sườn úc sốt King                                                                                          Bản tự công bố sản phẩm
79. Combo lẩu Tomyum cay & Ba chỉ bò1300g                                                  Bản tự công bố sản phẩm
80. Combo lẩu Tomyum cay ba chỉ bò 910g                                                       Bản tự công bố sản phẩm
82. Combo lẩu Bulgogi thitạ ba chỉ bò 770g                                                       Bản tự công bố sản phẩm
83. Ba chỉ heo                                                                                                     Bản tự công bố sản phẩm

HOTLINE: 0948481978