HỒ SƠ CÔNG BỐ 2022

25/07/2022

01.Ba chỉ bò mỹ sốt Sukiyaki:                                                             Bản tự công bố sản phẩm
02.Lẩu riêu cua bắp bò:                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
03.Nước lẩu MaLa 200g (Thu):                                                          Bản tự công bố sản phẩm
04.Nước lẩu tứ xuyên 200g (D):                                                         Bản tự công bố sản phẩm
05.Gia vị hoàn chỉnh - Gà chiên nước mắm (D):                                Bản tự công bố sản phẩm
07.Sốt lẩu Tomyum thịt ba chỉ bò 1.3kg:                                             Bản tự công bố sản phẩm
08.Ba rọi tẩm sốt:                                                                                Bản tự công bố sản phẩm
11.Xốt ướp thịt nướng Bulgogi (D):                                                    Bản tự công bố sản phẩm
12.Xốt ướp thịt xào Bulgogi (chuẩn):                                                  Bản tự công bố sản phẩm
14.Xốt ướp thịt xào:                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
15.Thịt ba chỉ bò mỹ KingBBQ - 750g:                                                Bản tự công bố sản phẩm
16.Thịt ba chỉ bò mỹ Hotpot - 300g:                                                    Bản tự công bố sản phẩm
17.Thịt bò mỹ - Coop:                                                                          Bản tự công bố sản phẩm
18.Lẩu tứ xuyên bắp bò - Coop:                                                          Bản tự công bố sản phẩm
19.Lẩu Bulgogi bắp bò - Coop:                                                            Bản tự công bố sản phẩm
20.Bắp bò - Coop:                                                                                Bản tự công bố sản phẩm
21.Thịt nạm bò - 200g:                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
22.Xốt lẩu Tomyum thịt ba chỉ bò mỹ:                                                  Bản tự công bố sản phẩm
23.Xốt lẩu Bulgogi thịt ba chỉ bò mỹ:                                                    Bản tự công bố sản phẩm
24.Thịt ba chỉ bò mỹ King BBQ - 600g:                                                Bản tự công bố sản phẩm
25.Lõi cổ bò cắt lát:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
26.Ba chỉ bò mỹ cắt cuộn - 500g:                                                         Bản tự công bố sản phẩm
29.Lẩu Tomyum bò hải sản - Coop:                                                      Bản tự công bố sản phẩm 
30.Nhãn ngâm đóng hộp hiệu Lemejor:                                               Bản tự công bố sản phẩm 
35.Thịt heo say (Thu):                                                                           Bản tự công bố sản phẩm
36.Chân giò heo nấu chín:                                                                    Bản tự công bố sản phẩm
37.Sườn heo nấu chín:                                                                         Bản tự công bố sản phẩm 
38.Cốt lẩu Tomyum:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm 
39.Cốt lẩu riêu cua:                                                                               Bản tự công bố sản phẩm 
40. Cốt lẩu mắm:                                                                                   Bản tự công bố sản phẩm 
41.Xốt lẩu Tomyum:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
42.Xốt lẩu Bulgogi:                                                                                Bản tự công bố sản phẩm
43.Kim chi cải thảo cây:                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
44.Kim chi cải thảo ngò:                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
45.Kim chi cải thảo cắt lát:                                                                     Bản tự công bố sản phẩm
46.Kim chi cải thảo chay:                                                                       Bản tự công bố sản phẩm
47.Sườn bò mỹ có xương:                                                                     Bản tự công bố sản phẩm
48.Thịt ba rọi heo:                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm
49.Thịt ba chỉ bò mỹ:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
50.Đồ chua:                                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
51.Dưa cải muối chua:                                                                           Bản tự công bố sản phẩm
52.Kim chi dưa cải:                                                                                 Bản tự công bố sản phẩm
53.Dẻ sườn bò úc xốt Tengcho:                                                             Bản tự công bố sản phẩm
54. Gù hoa bò đông lạnh:                                                                       Bản tự công bố sản phẩm
55.Lưỡi bò đông lạnh:                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
56.Nạm bò đông lạnh:                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
57.Dẻ sườn bò đông lạnh:                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
58.Gầu bò đông lạnh:                                                                             Bản tự công bố sản phẩm
59.Lõi vai bò đông lạnh:                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
60.Sườn heo đông lạnh:                                                                         Bản tự công bố sản phẩm
61.Xốt ướt sườn bò:                                                                               Bản tự công bố sản phẩm
62.Xốt ướt sườn heo:                                                                             Bản tự công bố sản phẩm
63.Xốt BBQ:                                                                                            Bản tự công bố sản phẩm
64.Xốt Tengcho:                                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
65.Xốt ớt chuông đỏ:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
66.Xốt muối ớt:                                                                                       Bản tự công bố sản phẩm
67.Xốt tare ướp:                                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
68.Xốt tare chấm:                                                                                    Bản tự công bố sản phẩm
69.Xốt ớt xanh:                                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
70.Xốt namchimchao:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
71.Xốt ướp heo cay:                                                                                Bản tự công bố sản phẩm
72.Xốt sườn phô mai:                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
73:Xốt chấm thịt:                                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
74.Xốt sukiyaki:                                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
75.Xốt gà xốt phô mai:                                                                             Bản tự công bố sản phẩm
76.Lẩu Bulgogi:                                                                                        Bản tự công bố sản phẩm
77.Lẩu tứ xuyên:                                                                                      Bản tự công bố sản phẩm
78.Bò lá lốt:                                                                                              Bản tự công bố sản phẩm
79.Kim chi tam sắc:                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm 
82.Khổ qua nhồi thịt:                                                                                Bản tự công bố sản phẩm  
85:Khoai tây chiên đông lạnh Shoestring:                                               Bản tự công bố sản phẩm 
87.Xốt Bulgogi (1kg):                                                                               Bản tự công bố sản phẩm 
90.Chả cá thác lác:                                                                                  Bản tự công bố sản phẩm 
113.Kim chi cải thảo cây (Le mejor):                                                        Bản tự công bố sản phẩm
114.Kim chi cải thảo cắt lát (Le mejor):                                                    Bản tự công bố sản phẩm
115.Kim chi cải thảo ngò (Le mejor):                                                        Bản tự công bố sản phẩm
116.Nước hầm xương bò cô đặc:                                                            Bản tự công bố sản phẩm                          117.Đùi tỏi gà đông lạnh có xương:                                                         Bản tự công bố sản phẩm 
118. Má đùi gà đông lạnh có xương:                                                       Bản tự công bố sản phẩm
 

HOTLINE: 0948481978